Na krajském úřadě bylo podepsáno memorandum řešící další rozvoj sociálního podnikání
15.4.2024
vložil: Zlínský kraj
Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj ekosystému sociálního podnikání“ podepsali v úterý 9. dubna na krajském úřadě zástupci Zlínského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a organizace TESSEA.

TZ/Zlinsky kraj/ Bc. Jan Vandík DiS.

Cílem memoranda je podpořit další rozvoj sociálního podnikání ve Zlínském kraji. Jednou z klíčových aktivit projektu je zapojení k síti SPoint. V kraji začne oficiálně působit konzultant, u kterého zájemci o sociální podnikání z regionu získají inspiraci a veškeré potřebné informace.

„V předchozích letech jsme podpořili řadu aktivit v oblasti sociálního podnikání, především konference, semináře a vzdělávací akce pro sociální podniky. Dobrým příkladem může být Akademie sociálních podniků, kterou s Czechinvestem pořádáme od roku 2022. Nyní chceme navázat na předchozí aktivity a zapojit se do tohoto nového projektu,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která je v rámci kraje odpovědná za sociální oblast.

Síť SPoint bude zastupovat Aneta Klimentová, ředitelka 1. VALAŠSKÉ DÍLNY z Valašského Meziříčí. Tato firma je regionálním lídrem v oblasti sociálního podnikání – úspěšně zaměstnává lidi s různými znevýhodněními v oblastech, jako je gastronomie, úklidové služby, údržba zahrad, a provozuje šicí dílnu. Společnost je členem národní členské sítě pro sociální ekonomiku TESSEA, zapojené do zmíněného projektu.

Další zapojení partneři, Zlínský kraj a Univerzita Tomáše Bati, budou spolupracovat především na osvětových a vzdělávacích aktivitách. Pro letošní rok jsou připraveny semináře a workshopy přímo určené pro sociální podniky. Univerzita bude prezentovat sociální podniky na svých velkých akcích, na konferenci Baťův odkaz Světu a Zlínský BARCAMP 2024 – otevřená konference o podnikání, a sociální podnikání bude také jedno z témat pro práce studentů.

Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, kdy zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku i zvýšení veřejného prospěchu. Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Převzato: Na krajském úřadě bylo podepsáno memorandum řešící další rozvoj sociálního podnikání - Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)