MŽP pokračuje v podpoře ekologického vzdělávání dětí
18.6.2020
vložil: Zlínský kraj
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Dotační podpora je určena konkrétně pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice.

Na co můžete dotaci získat
Realizace denních i pobytových ekologických výukových programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Kdo může žádat
Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Výše příspěvku
Výše dotace na jeden projekt: 50–250 tis. Kč
Výše dotace na jednu osobohodinu[1] denních EVP: 50 Kč
Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP: 70 Kč

Maximální výše podpory na jednoho žadatele (organizaci): 1 mil. Kč


[1] Osobohohodina je standardizovaná jednotka v oblasti EVVO, pro účely nabídky a vykazování výukových programů. Představuje hodinu (60 min.), po kterou je jeden účastník přítomen na vzdělávací akci. Celkový počet osobohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných hodin a počtu přítomných účastníků. Při kratších vyučovacích hodinách než 60 minut je nutno provést přepočet.  

Termíny
Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2020 od 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020 (nebo vyčerpáním alokace)
Realizace podpořených projektů: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Výzva je jednokolová nesoutěžní.

Podmínky pro získání dotace
Žadatel musí být uveden na portálu ekocentra.cz jako organizace realizující EVP.
Žadatel musí mít v zakládací listině organizační složky, ve statutu nebo v obdobném dokumentu uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu (nebo jejich ekvivalent) jako hlavní činnost.
Žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti EVVO – tzn. realizuje EVP, pořádá akce s EVVO tématikou.
Žadatel ve školním roce 2019/2020 realizoval EVP v rozsahu minimálně 500 osobohodin.
Kompletní podmínky najdete v textu výzvy.

Jak podat žádost
Žádosti jse podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu
Ing. Stanislav Vodička, vedoucí oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 647, e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Výzva: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=81

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: