MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb
19.7.2023
vložil: Zlínský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy několik výzev, jejichž cílem je podpořit investiční projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. Pro služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pobytových, ambulantních i terénních. Umožněn je také nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.

V současné době jsou aktuální tyto výzvy:
• 31_22_043 – Navyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb
• 31_23_066 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.
• 31_22_044 – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociálních služeb

Informace o výzvách naleznete zde: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče (mpsv.cz)

Zdroj: MPSV ČR

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: