Možnost podávání projektů do výzvy Programu v oblasti mládeže a sportu MaS01-20
19.5.2020
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Originální elektronické formuláře žádosti pro 2. kolo budou uvolněny k vyplňování od 18. 05. 2020 do 10. 06. 2020 do 16:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. 

 

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 18. 05. 2020 do 10. 06. 2020 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 518, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Další informace včetně příloh jsou k dispozici zde: https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-20-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-15974.html