MKČR - Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely
21.5.2020
vložil: Zlínský kraj
Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely mimořádné výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí účely pro držitele ocenění MK Nositel tradice lidových řemesel

Termín uzávěrky: 19. června 2020

Výběrové řízení je určeno pouze fyzickým osobám, které jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel dle Nařízení vlády č. 5/2003, Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů, a současně výkon řemeslné činnosti, ve kterém jim bylo toto ocenění uděleno, byl ztížen nebo znemožněn v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území ČR.

Toto stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí činnost, jejímž výsledkem bude zhotovení řemeslného díla nebo souboru řemeslných děl v oboru, ve kterém získali titul Nositel tradice lidových řemesel. Toto stipendium je vypsáno pouze pro rok 2020.

Cílem programu je zmírnění dopadu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR u řemeslníků oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel, kteří dlouhodobě pracují v ohrožených oborech tradičních lidových řemesel a pečují o jejich zachování.

 

Po ukončení realizace projektu je příjemce stipendia povinen předložit ministerstvu, společně se závěrečnou zprávou dokumentaci vytvořeného díla (foto nebo video dokumentace).

Informace: https://www.mkcr.cz/stipendijni-program-ornk-podminky-vyhlaseni-vysledky-2295.html

Bližší informace poskytne:
Mgr. Věra Skopová, odbor regionální a národnostní kultury MK
tel. 257085258 nebo 702 091 665
email: vera.skopova@mkcr.cz