Milostivé léto
14.10.2021
vložil: Zlínský kraj
Symbolicky na výročí vzniku samostatné Československé republiky nabývá účinnosti část změnového zákona, jenž novelizuje občanský soudní řád, exekuční řád a další zákony.

Účinnost 28. 10. 2021
 O CO V ZÁKONĚ JDE?
 Symbolicky na výročí vzniku samostatné Československé republiky nabývá účinnosti část změnového zákona, jenž novelizuje občanský soudní řád, exekuční řád a další zákony. Tímto dnem začíná tzv. milostivé léto, tedy období, kdy dlužníci mohou dosáhnout zastavení exekucí, které vznikly z veřejnoprávních dluhů. Pokud dlužníci do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu a k tomu přidají částku ve výši 750 Kč bez DPH, exekutor bude povinen exekuci zastavit. Ve vztahu k obcím a městům, jakož i právnickým osobám s většinovou majetkovou účastí v nich, pak může jít o pohledávky na poplatcích, dlužných nájemných, nezaplaceném jízdném apod.

Úplné znění zákona naleznete na ZDE.