Mamma HELP po dvaceti letech končí svou činnost
24.6.2020
vložil: Zlínský kraj

Drazí přátelé,

dnes přináším opravdu smutnou zprávu ‒ Mamma HELP po dvaceti letech musí bohužel ukončit svou činnost. Sešlo se více důvodů, které nám neumožňují pokračovat ‒ personální problémy, s nimiž jsme se potýkali již delší čas a díky pandemii Kovid19 jsou nyní prakticky neřešitelné (všechny ženy u nás zaměstnané jsou zároveň samy onkologickými pacientkami s vysokým rizikem ohrožení koronavirem), ale jde také o finanční neudržitelnost našeho modelu pomoci v bezplatných poradnách. Jsme samozřejmě zčásti závislí na státních dotacích, které jsou nyní pro neziskovky v mnoha případech ještě hůře dostupné než dosud, a neobejdeme se také bez podpory firemních partnerů. Ti však teď a zřejmě dlouhodobě, také nebudou moci neziskové organizace podporovat.

S ohledem na tyto skutečnosti, které nám neumožňují pomáhat pacientkám v potřebném rozsahu a také kvalitě, jakou jsme vždy dodržovali, rozhodla Valná hromada členek a členů našeho spolku o jeho zrušení k datu 30. 6. t. r.

Spolu s MUDr. Václavem Pechou jsem před dvaceti lety Mamma HELP zakládala. Asi nemusím vysvětlovat, že tyto dny patří k těm nejtěžším a také nejsmutnějším v mém životě. Malou náplastí je snad jen fakt, že částku, která po úřední likvidaci případně zbyde, převedeme na účet nadace Dobrý Anděl. Ta zcela transparentně finančně podporuje onkologicky nemocné, jak se o tom ostatně i některé naše pacientky samy přesvědčily… Zbylé peníze, získané možná i díky vám, budou dál pomáhat opět pacientkám! A chci také poděkovat Národnímu muzeu, které pravděpodobně uchová naše „památeční cennosti“ ve svých archivech.

Tímto posledním newsletterem se s vámi tedy dnes loučím, děkuji vám za vaši podporu i důvěru a přeji vám hodně štěstí, zdraví a doufejme, že na shledanou v lepších časech!

Vaše Jana Drexlerová

 

Webové stránky www.mammahelp.cz zůstanou do budoucna zachovány v současné podobě, tj. bez aktualizace a najdete v nich zejména informace o prevenci a odborné články a brožury. V provozu už nebudou on-line poradny. 

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: