Lidé si své dary na pomoc postiženým tornádem mohou „odepsat z daní“
29.7.2021
vložil: Zlínský kraj
Lidé si své dary na pomoc postiženým tornádem mohou „odepsat z daní“, připomíná v souvislosti s nedávnou vlnou solidarity na jižní Moravě prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

by Eva Košťálová / Novinky / 15 července, 2021

Praha, 15. července 2021: Lidé, kteří se rozhodli přispět na pomoc lidem postiženým tornádem, mohou stejně jako ostatní soukromí dárci využít daňový bonus od státu a snížit si daňový základ o hodnotu svých darů. Upozorňují na to zástupci AVPO ČR, která dlouhodobě prosazuje opatření na podporu soukromého dárcovství. Snížení daňového základu umožňuje zákon o dani z příjmu, který byl navíc před několika měsíci novelizován v reakci na pandemii Covid-19. Zatímco podle dřívějšího zákona bylo toto snížení do výše 10 a 15 procent daňového základu u fyzických a právnických osob, pro loňský a letošní rok se tento limit navýšil u obou skupin dárců na 30 procent.

„Zásadní je, aby si lidé nechali, pokud je to možné, vystavit doklad o poskytnutém daru, který pak budou moci uplatnit v daňovém přiznání za letošní rok. Minimální souhrnná částka darovaná během jednoho roku musí činit tisíc korun,“ vysvětluje podmínky pro snížení daňového základu Marek Šedivý.

Právě AVPO ČR stojí za novelou, která na dva roky výrazně zvýhodnila soukromé darování.

„Považujeme za správné, aby stát podpořil soukromé dárce, ať už jde o jednotlivce nebo sociálně odpovědné firmy. V době pandemie Covid-19, kdy firmy začaly čelit ekonomickým potížím a razantně se snížily jejich možnosti uvolňovat finance na veřejně prospěšné účely, to platí dvojnásob. A to jsme netušili, že přijde pustošivé tornádo na jižní Moravu a s ním i následná vlna solidarity s lidmi, které zasáhlo,“ doplňuje Marek Šedivý, podle kterého je míra ochoty Čechů pomoci obcím a lidem postiženým tornádem nebývalá a zaslouží si ocenit. 

Tisková zpráva: Lidé si své dary na pomoc postiženým tornádem mohou odepsat z daní (avpo.cz)