KRAJSKÁ KONFERENCE O PŘÍSTUPNOSTI KULTURNÍCH PAMÁTEK
2.9.2019
vložil: Zlínský kraj
Zlínský kraj a Česká rada osob se zdravotním postižením ČR Vás zvou na Krajskou konferenci o přístupnosti kulturních památek pořádanou pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného, radního Zlínského kraje

Konference se uskuteční den 7. října 2019

v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje v 16. etáži, sídla Zlínského kraje, (budova 21 Baťova areálu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín)

PROGRAM:

09.00–09.30 Prezence účastníků

09.30–09.35 Zahájení konference

Mgr. Jan Uherka, místopředseda NRZP ČR

09.35–09.45 Úvodní slovo hejtmana Zlínského kraje - Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

09.45–09.55 Slovo Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje - Mgr. Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje

09.55–10.05 Nerovné postavení osob se zdravotním postižením z pohledu Úmluvy OSN - Mgr. Jan Uherka, místopředseda NRZP ČR

10.05–10.30 Národní program mobility - JUDr. Pavel Ptáčník, Úřad vlády ČR

10.30–10.50 Politika NRZP ČR při naplňování programu přístupnosti - ke kulturnímu dědictví

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

10.50–11.10 Cesty ke zpřístupnění památek z pohledu ministerstva kultury - Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek pro řízení Sekce kulturního dědictví MK ČR

11.10–11.30 Památky bez bariér: edukační programy pro osoby se zdravotním postižením - Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, lektor vzdělávacích programů

11.30–11.50 Přestávka na občerstvení

11.50–12.20 Odborné normy a požadavky na bezbariérovost - Ing. Dagmar Lanzová, NRZP ČR

12.20–12.35 Prezentace projektu Opel handycars - Zdeněk Křepelka, MIKONA auto, s.r.o.

12.35–12.50 Technické prostředky pro zajištění bezbariérového přístupu - Ing. Antonín Machala, Altech, s.r.o.

12.50–13.35 Zkušenosti správců památkových objektů s řešením přístupnosti - Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, Jana Pluhařová, kastelánka státního zámku Vizovice, Miroslav Kovařík, starosta obce Modrá

13.35–14.00 Diskuse

14.00–14.10 Závěrečné slovo konference - Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 

Mimo budovu č. 21 praktické předvedení osobního vozu pro OZP.

 

Závazné potvrzení Vaší účasti na konferenci zašlete prosím do 20. září 2019

na e-mail: zlin@nrzp.cz, mobil: 736 622 364.

Těšíme se na Vaši účast.