KRAJSKÁ KNIHOVNA ZÍSKALA CERTIFIKÁT HANDICAP FRIENDLY
2.6.2021
vložil: Zlínský kraj
Zlín - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně získala certifikát Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením.

Knihovna byla posuzována odbornou komisí podle Standardu Handicap Friendly vypracovaného odborníky z jednotlivých oborů a knihovníky ze sekce Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Komise vyhodnotila zlínskou knihovnu jako instituci, která v maximální míře usnadňuje v ústřední knihovně přístupnost skupině uživatelů se zrakovým postižením.

Zvukovou knihovnu pro nevidomé začala budovat ve Zlíně tehdy ještě okresní knihovna v roce 1995. Při získávání fondu pro tuto kategorii uživatelů navázala spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze, odkud začala pravidelně nakupovat magnetofonové kazety, později CD a MP3 s mluveným slovem, a to krásnou i naučnou literaturu, pro děti i pro dospělé. V posledních šesti letech byl nákup zvukových dokumentů z knihovny K. E. Macana podpořen dotací Ministerstva kultury ČR v projektu Knihovna 21. století.

Fond zvukové knihovny je od roku 2018 obohacen o filmy s audio popisem a také kolekci časopisů na CD, které vydává Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Pro uživatele jsou v ústřední knihovně k dispozici dvě čtecí lupy pro slabozraké, časopisy pro nevidomé, součástí knihovního fondu je příslušná odborná literatura.

„Samozřejmostí je individuální a plně profesionální přístup při jednání s nevidomými a slabozrakými uživateli knihovny, adresné zasílání novinek zvukové knihovny, pozvánky na akce, informace o nových službách apod. Pro handicapované obyvatele Zlína zajišťujeme dodávání dokumentů až domů, uživatelé mimo Zlín mohou využít zaslání dokumentů prostřednictvím Slepecké zásilky České pošty,“ uvádí ke službám pro zrakově handicapované uživatele vedoucí služeb Dagmar Marušáková.

Knihovna spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR a zapojuje se každoročně k akci Dny umění nevidomých na Moravě. Zrakově handicapovaným uživatelům se speciálně věnuje knihovník-asistent Petra Janošová, která je členkou sekce Bezbariérové knihovny Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Také ostatní pracovníci knihovny jsou pravidelně školeni pro poskytování služeb uživatelům jak se zrakovým postižením, tak i s jinými specifickými potřebami.

„Získání certifikátu a možnost mít na dveřích knihovny vylepené logo Handicap Friendly je významným ukazatelem knihovny, že naplňuje své poslání být přístupná všem bez rozdílu dle Knihovního zákona č.257/2001 Sb. Je ukázkou dobré praxe a ochoty vyvinout nemalé úsilí, abychom splnili přísné podmínky, které ovšem zaručují poskytování služeb v té nejvyšší kvalitě. Zároveň je to pro nás také velký závazek do budoucna,“ dodává ředitel knihovny Jan Kaňka.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka, komunikace s veřejností
tel.: 573 032 505, 734 860 722
e-mail: winklerova@kfbz.cz