KRAJ VÍCE NEŽ 52 MILIONY PODPOŘÍ ROZVOJ SLUŽEB SOCIÁLNÍ REHABILITACE
18.12.2020
vložil: Zlínský kraj
ZLÍN – Krajští zastupitelé Zlínského kraje v pondělí 14. prosince schválili finanční podporu pro rok 2021 na provoz služeb sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Financování je zajištěno prostřednictvím projektu Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji, který je realizován Zlínským krajem a je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Částka vyčleněná v programu je 52,82 milionu korun, z toho spoluúčast Zlínského kraje ve výši 5% činí 2,64 milionu korun.

„Program je zaměřen na zvýšení dostupnosti a kapacity služeb sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji. Jeho smyslem je pomoci lidem se zdravotním postižením k samostatnosti, osobnímu rozvoji a uplatnění na trhu práce,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Poskytovatelé sociálních služeb mohli o dotaci požádat prostřednictvím aplikace KISSOS (Krajský informační systém sociálních služeb). Dotace v celkové výši 52,82 milionu korun budou rozděleny mezi tyto organizace:

- Centrum služeb a podpory Zlín,

- Diakonie Valašské Meziříčí,

- Elim Vsetín,

- Charita Valašské Meziříčí,

- Charita Vsetín,

- Iskérka o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm,

- LUISA, z. s., Uherský Brod,

- Charita Uherské Hradiště,

- NADĚJE, pobočka Otrokovice a Vsetín,

- NADĚJE, pobočka Zlín,

- Tyfloservis, o. p. s.,

- Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.,

- Charita Kroměříž,

- Charita Uherský Brod,

- Centrum ÁČKO, Vsetín.

 

18. 12. 2020

Další informace:
Adéla Čuříková
Oddělení komunikace a vztahů s veřejností 
577 043 192, 731 555 213
adela.curikova@kr-zlinsky.cz

Zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-vice-nez-52-miliony-podpori-rozvoj-sluzeb-socialni-rehabilitace-aktuality-16693.html