Kalkulačka finančního zdraví neziskové organizace
26.3.2021
vložil: Zlínský kraj
Centrum pro výzkum neziskového sektoru poskytuje nástroj pro hodnocení finančního zdraví NNO, který může sloužit pro posouzení bonity servisních a členských neziskových organizací.

Finanční kalkulačka organizaci ukáže, v jaké finanční kondici se organizace nachází, upozorní na případné negativní skutečnosti, které mohou ohrožovat ekonomické fungování organizace, a to nyní i v budoucnu, poradí, jak tyto negativní skutečnosti odstranit.
Celá kalkulačka funguje na principu tzv. ratingů, které vychází z hodnocení různých zejména finančních ukazatelů organizace. Výsledné ratingy jsou pak stanovovány na škále známek A (nejlepší) až F (nejhorší).


Hodnocení organizace bude realizováno prostřednictvím dvou druhů modelů, nabízené výsledky je nutné číst ve vzájemné souvislosti a propojenosti. Obvykle budou nabízené výsledky velmi podobné (nelze však vyloučit i zásadnější rozdíly):

Bonitní modely a rating z nich vycházející zjednodušeně říkají, v jaké jste aktuální finanční kondici.
Bankrotní modely a rating z nich vycházející nabízí odpověď na otázku, jaký je výhled finančního hospodaření Vaší organizace a zda nehrozí v blízké budoucnosti závažné ekonomické problémy.
Vzhledem ke specifikům různých druhů nestátních neziskových organizací jsou k dispozici dvě kalkulačky, jedna pro servisní (tzv. veřejně prospěšné) organizace (pro sestavení modelů byly využity údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb), a druhá pro členské (tzv. vzájemně prospěšné) organizace (pro sestavení modelů byly využity údaje za základní organizační jednotky Junáka – českého skauta, z. s.).

Kalkulačka finančního zdraví neziskové organizace je k dispozici zde: https://www.fikane.cz/