Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu MaS01-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: rozvoj mládežnických a sportovních aktivit.

Originální elektronické formuláře žádostibudou uvolněny k vyplňování od 20. 01. 2020 do 12. 02. 2020 do 16:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. 

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 20. 01. 2020 do 12. 02. 2020 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí(místnost č. 547, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Podrobné informace včetně příloh jsou k dispozici zde: https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-20-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-15974.html