Jak zvládají krize české nadace a nadační fondy?
1.7.2022
vložil: Zlínský kraj
Nadační sektor prochází náročným obdobím. Pravděpodobně tím nejnáročnějším za dobu své existence od počátku devadesátých let minulého století.

NEZISKOVKY.CZ:  28. 6. 2022 Barbora Komberec Novosadová

Jak se na fungování nadací a nadačních fondů podepsaly pandemie a tornádo, které se přesně před rokem prohnalo jižní Moravou?

V roce 2020 přišla první nečekaná krize – pandemie onemocnění Covid-19. V následujícím roce to byla živelná katastrofa v podobě tornáda, které zasáhlo několik obcí na jižní Moravě. Přestože šlo o událost lokálního charakteru, dopadla svým způsobem na celou Českou republiku. Nyní jsou nadace a nadační fondy součástí pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům, jež hledají v České republice bezpečí. Jak tyto zlomové události změnily fungování českých nadací a nadačních fondů zkoumaly Barbora Komberec Novosadová a Dagmar Goldmannová.

V roce 2021 jsme realizovali průzkum s názvem Lessons learnt českých nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii onemocnění covid-19. Ten se uskutečnil díky podpoře Nadačního fondu Via Clarita a programu Progres Q20 na Univerzitě Karlově. Výsledky, které vám v tomto textu představíme, ukazují, že pandemie a její důsledky přinesly místy výrazné změny ve fungování českých nadací a nadačních fondů. V aktuální krizi vidíme, že ony lessons learnt mohou být zdrojem větší odolnosti během výzev, před kterými stojí nejen nadace, ale celá naše společnost.

Jaké změny ve fungování českých nadací a nadačních fondů přinesla pandemie
Náš průzkum byl rozdělený na dvě fáze. V té první jsme pracovaly s necelou čtyřicítkou odpovědí. Číslo se může zdát poměrně malé, bereme-li v potaz, že v Česku funguje nebo je registrováno více než 2700 nadací nebo nadačních fondů. Přesto šlo o pestrý přehled organizací od malých po ty největší, se širokým záběrem až po úzce tematicky zaměřené, s lokální či regionální působností, až po ty poskytující podporu po celé České republice. 

Ve druhé fázi jsme vedly rozhovory s klíčovými zaměstnanci nadací nebo nadačních fondů, především s ředitelkami a řediteli. Zajímalo nás, jaké změny zaznamenaly nadace a nadační fondy ve strategii a směřování své podpory, ve vztazích se svými grantisty a partnery, ve způsobu rozdělování finančních prostředků a ve spolupráci s dalšími aktéry. 

Inspirací nám byl obdobný výzkum akademiků z USA, který vedla Emily Finchum-Masons v roce 2020 a také iniciativa českých nadačních fondů, nadací a individuálních dárců Stojíme při vás deklarující závazek vstřícnosti a větší flexibility vůči jejich grantistům. 

Více zde: Data: Jak zvládají krize české nadace a nadační fondy? | Svět Neziskovek (svetneziskovek.cz)