Integrace cizinců 2020
18.11.2019
vložil: Zlínský kraj
Vyhlášení dotačního titulu

Typy podporovaných aktivit:

  • Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
  • Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
  • Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
  • Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
  • Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
  • Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
  • Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Kontakt: Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Termín příjmu žádostí: 7. února 2020 včetně (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na ministerstvu vnitra razítko podatelny)

Podrobné informace včetně příloh: https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D