INFORMACE ZDRAVOTNICKÝM A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM – DISTRIBUCE OCHRANNÝCH POMŮCEK
23.3.2020
vložil: Zlínský kraj
Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se ochranné pomůcky vzhledem k jejich nedostatku nyní distribuují prostřednictvím Zlínského kraje pouze pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb (nemocnice, ZZS, domovy pro seniory atd.)

Pro ostatní poskytovatele zdravotních a sociálních služeb jsou zřízena výdejní místa v jednotlivých obcích s rozšířenou působností.

Po avizované dodávce ochranných pomůcek z Číny obdrží spolu s respirátory jednotlivá výdejní místa i seznam všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, kterým budou ve svém správním obvodu ochranné pomůcky vydávat. V tabulce si můžete zkontrolovat aktuální stav skladu výdejního místa.

Vzhledem k nouzovému stavu bude zjednodušen výdej respirátorů na základě otisku razítka lékaře nebo poskytovatele sociální služby, případně po předložení oprávnění k poskytnutí zdravotních služeb nebo registraci sociálních služeb. Ve zvláštních případech je možný výdej i po prokázání totožnosti.

Prosíme všechny poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, aby pokyny zveřejňované a aktualizované na tomto místě brali jako základní zdroj informací pro distribuci ochranných pomůcek. 

Aktuální informace: https://www.kr-zlinsky.cz/distribuce-ochrannych-prostredku-cl-4902.html