INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVŮ PRO SENIORY, DOMOVŮ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM A ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
4.12.2020
vložil: Zlínský kraj
Vláda ČR přijala v pondělí 30. listopadu opatření platná pro třetí stupeň PES, z nichž vyplývá, že od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Návštěvy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách se mohou konat při dodržení opatření, která mají zabránit dalšímu šíření onemocnění Covid-19.

Je důležité, aby se zájemce o návštěvu

podrobil před zahájením návštěvy antigennímu POC testu, nebo
doložil doklad o tom, že v posledních 48 hodinách prodělal PCR test, nebo antigenní test s negativním výsledkem, nebo
doložil doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19.
Návštěvníci musí po dobu návštěvy používat ochranné osobní pomůcky, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat opatření poskytovatele sociální služby.

Poskytovatelé sociálních služeb nejsou povinni provést zájemci o návštěvu antigenní test.

V zařízeních většinou nemají dostatečný zdravotnický personál. Vzhledem k míře nákazy ve Zlínském kraji jsou i poskytovatelé sociálních služeb personálně oslabeni.

Vedení zařízení i pracovníci chápou potřebu vzájemného setkání rodinných příslušníků a dělají v rámci svých možností maximum.  Jsou ale i odpovědni za nastavení pravidel, která pomohou chránit všechny klienty i pracovníky. Z tohoto důvodu není možné všem v plné míře vyhovět.

 

Tisková zpráva: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-pro-navstevniky-domovu-pro-seniory-domovu-se-zvlastnim-rezimem-a-odlehcovacich-sluzeb-aktuality-16651.html

 

4. 12. 2020

Další informace:
Adéla Čuříková
Oddělení komunikace a vztahů s veřejností 
577 043 192, 731 555 213
adela.curikova@kr-zlinsky.cz