Informace k daňové uznatelnosti minimální výše poskytnutého daru u fyzických i právnických osob
23.8.2023
vložil: Zlínský kraj

Pokyn GFŘ nabyl účinnosti 1. 1. 2023 a lze ho poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2023.  V oblasti daňové uznatelnosti minimální výše poskytnutého daru nedošlo ani nedochází k žádným změnám.

Stále platí, že dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) lze dar poskytnutý fyzickou osobou uznat v základu daně za předpokladu, že jeho ÚHRNNÁ hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí ALESPOŇ 1000 Kč. Slovo v „úhrnu“ znamená, že ve zdaňovacím období může být poskytnuta měsíčně částka 100 Kč, ale za zdaňovací období se jedná v souhrnu o částku 1200 Kč, pak je splněna podmínka pro uznatelnost daru.

Jiný daňový režim je u právnických osob, kde dle § 20 odst. 8 ZDP platí, že lze dar poskytnutý právnickou osobou uznat v základu daně za předpokladu, že jeho hodnota činí ALESPOŇ 2000 Kč. To jinými slovy znamená, že pokud právnická osoba bude každý měsíc darovat částku 200 Kč, v úhrnu za zdaňovací období bude sice splněn zákonný limit 2000 Kč, nicméně nebude splněna podmínky MINIMÁLNÍ výše KAŽDÉHO poskytnutého daru ve výši 2000 Kč. Pro právnickou osobu tak absentuje podmínka „úhrnu“ daru, je zde podmínka „minimální hodnoty daru“.

Zároveň je ve vysvětlivce č. 3 k § 20 odst. 8 ZDP (již dlouhodobě/tedy nejedná se o novinku), co musí obsahovat doklad k prokázání poskytnutého daru.

Poskytnutá bezúplatná plnění (např. dary) prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí bezúplatného plnění. V případě, že 10% snížení základu daně činí méně než 2 000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty bezúplatného plnění 2 000 Kč odpočítána pouze částka představující 10% základu daně. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování.

Převzato: Informace k daňové uznatelnosti minimální výše poskytnutého daru u fyzických i právnických osob | Vláda ČR (vlada.cz)

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: