Hledáme ŘEDITELE/ŘEDITELKU Domova pro seniory Burešov
21.10.2021
vložil: Zlínský kraj
Rada Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ŘEDITEL/ŘEDITELKA Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace

Požadavky:
Podmínkou:

 • vysokoškolské vzdělání
 • zkušenosti na vedoucí pozici po dobu minimálně 2 let
 • zkušenost s působením v sociálních službách ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách po dobu minimálně 2 let
 • znalost legislativy týkající se příspěvkových organizací a sociálních služeb
 • dobré organizační a komunikační dovednosti
 • kreativita, samostatnost a cílevědomost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Platová třída: 12
Pracovní poměr sjednán na dobu: neurčitou
Místo výkonu práce: Burešov 4884, 760 01 Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2022


Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu)
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis
 • Písemné přihlášky doplněné:
   profesním životopisem s uvedením kompetencí u zastávaných pracovních pozic
   originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
   ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
   lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti k práci ředitele ne starším než 3 měsíce
   koncepcí řízení Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace v rozsahu maximálně 5 stran A4, která bude zahrnovat oblasti o kvalitě poskytovaných sociálních služeb
  - personální oblast
  - ekonomika organizace
  - transformace poskytovaných sociálních služeb


doručte prosím nejpozději 09.11.2021 do 12:00 hodin na adresu:
Bc. Eva Gazdošová
útvar personálních věcí a vzdělávání
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Zveřejněné výběrové řízení: vr-ds-buresov.pdf

Domov pro seniory Burešov (dsburesov.cz)