HLEDÁME OBEC, SE KTEROU VYSADÍME NOVOU ALEJ SVOBODY
7.4.2021
vložil: Zlínský kraj

Výzva otevřena do 31 .5.

VÝZVA JE URČENA PRO OBCE, KTERÉ MAJÍ:
zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů;
zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů;
zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

NADACE PARTNERSTVÍ ZAJISTÍ:
kvalitní sadební materiál
dopravu sazenic
materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky)
odborný dohled při výsadbě
organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií
zapůjčení nářadí
zpracování grafických materiálů
zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
medializaci výsadbové akce
HARMONOGRAM GRANTOVÉ VÝZVY V ROCE 2021
Příjem žádostí: do 31. 5. 2021
Vyhlášení vybrané obce: 15. 6. 2021
Plánování výsadby: 1. 7. 2020 – 12. 11. 2021
Realizace výsadby: 13. 11. 2021

Další informace o programu: Granty – Nadace Partnerství (nadacepartnerstvi.cz)