Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2024
14.7.2023
vložil: Zlínský kraj
Vláda svým usnesením č. 452 ze dne 21. června 2023 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2024.

Pro rok 2024 plánují ústřední orgány státní správy vyhlášení výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu veřejně prospěšných činností u 85 dotačních programů. Dotační programy vyhlašované v rámci Hlavních oblastí jsou administrovány celkem 16 poskytovateli, z toho 13 ministerstvy, Úřadem vlády ČR a 2 agenturami (Národní sportovní agentura a Česká rozvojová agentura), kteří poskytují dotace v 21 tematických oblastech. 

Výzvy jsou rozděleny do 21 tematických hlavních oblastí. Každá oblast obsahuje představení jednotlivých dotačních programů, které ústřední orgány státní správy plánují v dané oblasti vyhlásit pro rok 2024. 

Podrobné informace sou k dispozici zde

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: