Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023
30.6.2022
vložil: Zlínský kraj
Vláda svým usnesením č. 540 ze dne 22. června 2022 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023.

Pro rok 2023 plánují ústřední orgány státní správy vyhlášení výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu veřejně prospěšných činností u 88 dotačních programů. Dotační programy vyhlašované v rámci Hlavních oblastí jsou administrovány celkem 16 poskytovateli, z toho 13 ministerstvy, Úřadem vlády ČR a 2 agenturami (Národní sportovní agentura a Česká rozvojová agentura), kteří poskytují dotace v 18 tematických oblastech. 

Informace zde: Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 | Vláda ČR (vlada.cz)

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: