GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA AUTO – MOBILITA
17.4.2020
vložil: Zlínský kraj
ŠKODA AUTO věnuje 100 osobních vozidel ŠKODA Octavia organizacím poskytujícím terénní služby

Současná epidemie virové nemoci COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2 ukazuje, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. Proto se ŠKODA AUTO, a.s. rozhodla věnovat 100 osobních vozidel ŠKODA Octavia organizacím, které zajišťují potřebné služby a to zejména terénní formou.

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR se stala odborným garantem grantového procesu.

Cílem grantového programu je rozdělit mezi 100 pomáhajících organizací 100 vozidel značky ŠKODA AUTO a tím přispět ke zvýšení dosahu zdravotnických a sociálních služeb.  Jedna právnická osoba (jedno IČ) může získat v grantovém programu jedno vozidlo. Vůz musí být určen pro převoz klientů/pacientů nebo pro dopravu pracovníků za klientem/pacientem.

Podporované projekty budou ve dvou kategoriích, přičemž pro každou kategorii bude otevřeno vlastní přihlašování:

Kategorie A – zaměřené na poskytování zdravotních služeb v terénní formě – Přihlášení do kategorie A

Kategorie B – zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel – Přihlášení do kategorie B

Podporované aktivity

poskytování vybraných druhů sociálních služeb (např. poskytování krizové pomoci, rané péče a dalších terénních služeb potřebným)
poskytování vybraných druhů zdravotní péče (např. poskytování hospicové a paliativní péče a domácí péče potřebným)
Termín výzvy: 17. 4. až  30. 4. 2020

Projektové žádosti spolu s rozpočtem se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacího systému NRPotřebné dokumenty naleznete zde: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-auto-mobilita/https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-auto-mobilita/

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: