Fond malých projektů Operačního programu INTERREG -V-A SK-ČR - 7. výzva
11.1.2021
vložil: Zlínský kraj
Region Bílé Karpaty nabízí možnost čerpání finančních prostředků v rámci projektu Fond malých projektů na slovensko – českém pohraničí. v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Dne 7.1.2021 byla vyhlášena 7. výzva v rámci Fondu malých projektů.

Tato výzva je zaměřena na prioritní osu Rozvoj místních iniciativ, se specifickým cílem Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

Podrobnější informace budou poskytnuty na plánovaném webináři, který se bude konat dne 19.1.2021 on-line formou.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Správce FMP, Region Bílé Karpaty, www.regionbilekarpaty.cz.

 

Zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/fond-malych-projektu-operacniho-programu-interreg-v-a-sk-cr-7-vyzva-aktuality-16710.html