Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2023
20.3.2023
vložil: Zlínský kraj
Zlínský kraj vyhlašuje 10. ročník ocení Férový zaměstnavatel

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zaměstnavatele, kteří se starají o rovné podmínky svých zaměstnanců a pomáhají jim sladit pracovní a rodinný život, ocení Zlínský kraj. Stane se tak v rámci ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje, které kraj vyhlašuje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje.

„Prostřednictvím této ankety chceme ocenit zaměstnavatele, kteří se aktivně, nad rámec svých zákonných povinností, věnují péči o své zaměstnance, udržování dobrých vztahů s nimi, ale
i s ostatními subjekty. Přispívají tím k rozvoji kvalitních pracovních podmínek v kraji, k upevnění vztahů mezi zaměstnavateli i zaměstnanci, k finanční stabilitě firem, ke zdraví obyvatel kraje a také
k rozvoji společenské odpovědnosti,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Přihlášku do ankety může podat zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Anketa je rozdělena celkem do sedmi kategorií, podle velikostí firem a typů subjektů veřejného a neziskového sektoru. Pro každou kategorii je vytvořen dotazník, každá kategorie bude hodnocena a vyhlašována samostatně. Registrace vzniká odesláním přihlášky a vyplněného dotazníku na adresu siskova@khkzk.cz, v termínu do 15. května 2023. Pravidla neumožňují, aby se ankety zúčastnily organizace, které zvítězily v jejím posledním ročníku, tj. v roce 2022. Účast v anketě je bezplatná.

Ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje bude vítězům v jednotlivých kategoriích uděleno v září 2023 a prezentováno během Dne Zlínského kraje.

Na webu Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, sekce KARIÉRA  a webových stránkách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje www.khkzk.cz  naleznete pravidla ankety, přihlášku a dotazníky dle jednotlivých kategorií.

Kontaktní osoba: Olga Šišková – tel: 731 116 144, e-mail: siskova@khkzk.cz.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: