Evropský sbor solidarity 
4.2.2021
vložil: Zlínský kraj
Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem (18-30) získat cenné zkušenosti v zemích Evropy i mimo ni prostřednictvím dobrovolnického výjezdu, v rámci pracovní stáže či díky pracovní příležitosti v zahraničí.

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti v rámci dobrovolnického výjezdu, zapojením se do pracovní stáže či získáním pracovních zkušeností v zahraničí. V rámci programu jsou podporovány dobrovolnické projekty a partnerství, stáže a pracovní místa a solidární projekty.Jaké organizace se mohou do projektů zapojit?
Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a předkládat žádost.
Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři v jednotlivých projektech.

Dobrovolnické projekty 
Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské potřeby, přispívat k posílení místní komunity a zároveň potenciálním dobrovolníkům umožnit nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce. Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit.

Informace naleznete zde: https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity/