Evropská on-line studie o drogách
3.6.2024
vložil: Zlínský kraj
PROSÍME O VAŠI POMOC - zúčastněte se výzkumu, sdílejte odkaz na dotazník Evropské on-line studie o drogách. Do konce června je možné odpovědět na otázky v dotazníku na evropské platformě EU Survey.

Dotazník v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti děkuje všem, kdo se do studie zapojí zodpovězením otázek a prosí o sdílení odkazu na dotazník. Umožníte nám tak lépe pochopit, proč lidé drogy užívají a jaká je situace v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi, kde studie probíhá. Budeme vděčni i všem, kdo budou sdílet odkaz na dotazník. DĚKUJEME!


Dotazník je rozdělen do více částí – na vyplnění tak většinou stačí krátký čas, asi 10 minut. Mohou jej vyplnit lidé ve věku 18+ let, kteří v posledním roce užili některou z nelegálních drog, včetně konopí. Studie je zcela anonymní.


Česká republika je jednou z 36 zemí, ve kterých Evropská on-line studie (EWSD) letos probíhá, účastníme se už potřetí. Výsledky předchozí vlny české části studie jsme zveřejnili v časopise Zaostřeno č. 6/2022. Podrobnější informace o studii EWSD jsou uvedeny v tiskové zprávě, kterou vydala agentura EU pro drogy v Lisabonu (EMCDDA) a v naší tiskové zprávě.
Informace o studii EWSD 2024 na našich webových stránkách: https://www.drogy-info.cz/.../evropska-on-line-studie-o.../
Informace na webu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA): https://www.emcdda.europa.eu/.../european-web-survey-on...

Info: PROSÍME O SDÍLENÍ: Leták k Evropské on-line studii o drogách (EWSD) 2024 - drogy-info.cz

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: