EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2024
11.4.2024
vložil: Zlínský kraj
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2024 se rozkročily za hranice regionu: 34.ročník festivalu, letos o bio-diverzitě v přírodě, krajině a společnosti. Společná porada o našem světě.

TZ/EDO

Festival Ekologické dny Olomouc nabízí tradičně pestrý program a je pozvánkou do jarní přírody, na výlety, procházky i pobyt v lužní krajině s galerií v přírodě. Pestrost je hlavním tématem letošní programové nabídky. Téma je vypůjčeno z básně Bohuslava Reynka „Bláznem jsem ve své vsi“. Ekologické dny Olomouc (12.4.-27.4.2024) se tak zaměří na bio-diverzitu přístupů ke světu, přírodě a společnosti.

Centrem programu jsou víkendové besedy (18.-21.4.). Jedním z hostů bude religionistka Zuzana Kostićová, která pozvala lidi na festivalové besedy slovy: „Snad nejlepší podobná akce v republice, na kterou se rok od roku těším víc a víc, a její program víkendových besed, které propojují nejen přírodovědce, ale i filosofy, vědce z nejrůznějších oborů, umělce a veřejnost. To vše v nenapodobitelném prostředí kousek od Olomouce“. Zájemcům o přednášky s diskusemi je nabízena možnost přespání v areálu ve vlastních stanech. Na přednášky celé palety kreativních a inspirací hýřících hostů (například Stanislava Komárka, Jiřího Sádla, Elišky Fulínové, Pavla Barši a mnoha dalších) je vstup volný.

Festival zahájí 12.dubna komentovaná prohlídka areálu Domu přírody Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou, která je zároveň oslavou 10 let od jejího vzniku. Vycházky se zúčastní autoři všech uměleckých instalací: František Skála uvítá hosty v Rajské zahradě, Miloš Šejn ve své Sluneční hoře, Marcel Hubáček u Ohniště zlaté spirály a Miloslav Fekar představí nejen Lesní chrám, ale i své nové umělecké intervence v areálu, například zcela novou rozhlednu nad rybníkem Rozvišť. Na procházku naváže koncert Františka Skály a Třaskavé směsi v Centralu, novém prostoru Muzea Umění Olomouc, které je opět významným spolupořadatelem festivalu. 

Festivalovou nabídku obohatí také výstavy, oblíbené výlety, další komentované procházky, beseda o klimatu s účastí ministra životního prostředí Petra Hladíka (ve spolupráci s Divadlem na cucky).

Největší akcí je tradičně Edojarmark s bohatým environmentálním a kulturním programem a festivalovým koncertem Climate Lament (Michal Prokop & Framus Five, Bert & Friends, RAZAM a Iva Marešová, Letní kapela, Bombarďák, Terrible 2s a maďarská skupina Terra Profonda).

Letos se festival otevřel i spřízněným organizacím a jejich nápaditým aktivitám, které rozvíjejí vztah člověka a přírody. Tak se mohou lidé účastnit festivalu také na mnoha místech naší krajiny i v zahraničí. (OPEN EDO). Letošní ročník festivalu je tak velkou radostí ze společného sdíleného zájmu o společenskou diskusi nad důležitými tématy a environmentálními problémy.

Podrobný program festivalu je na www.ekologickednyolomouc.cz.

 

 

Informace pro média a další:

 

Loga (EDO, OPEN EDO, Sluňákov, texty):

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19CANGuz6z9xLq53aRwVJr9yXaDngWwWk