Dotazník pro NNO - současná situace a její dopady
26.3.2020
vložil: Zlínský kraj
Dotazník je nutné vyplnit a zaslat do 27.3.2020 do 12.hodin

Dobrý den,
ve spolupráci a na popud Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jsme připravili krátký, ale o to důležitější dotazník pro vaše členy a partnery z řad NNO. Prosím o přeposlání dotazníku na adrese https://forms.gle/B8Le9NQQUpzMGEjWA do vašich území.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pomocí tohoto dotazníku nabídla příležitost k poskytnutí expertního názoru ve věci možných dopadů současné situace na činnost nestátních neziskových organizací. Výstupy budou představeny zmocněnkyni, která je za tuto oblast zodpovědná a má s Radou vlády nyní naplánovány první jednání.
 
V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření nákazy neziskové organizace nemohou vykonávat veřejně prospěšné činnosti a služby v různých oblastech působení. Uzavřením škol, zákazem pořádání sportovních, kulturních a volnočasových akcí, zákazem terénních prací apod. se významně omezila činnost NNO.
 
Vláda zaměřuje svou pozornost na osoby samostatně výdělečně činně a firmy. Je tedy důležité upozornit, že současná situace se negativně promítne i do neziskového sektoru.  
 
Odpovědi musíme sebrat co nejdříve, proto prosím s rozesláním neotálejte. Podněty budeme sbírat do 27. března 2020 do 12 hodin.      
 
Děkujeme za spolupráci.
 
S pozdravem 
 
Ing. Jan Libosvár
analytik

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
sídlo: Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí
kancelář: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 656 119 | e-mail: analytik@nsmascr.cz
IČ: 28554272 | DS: 3b27c29
www.nsmascr.cz