Dopady pandemie COVID 19 na neziskové organizace
1.7.2020
vložil: Zlínský kraj
Výsledky průzkumu Nadace OSF

Sběr dat probíhal ve dnech 27.3. - 8.4.2020

Online dotazník vyplnilo 346 organizací z celé ČR.

Podle průzkumu se naprostá většina dotázaných nevládních organizací obává, že v důsledku pandemie COVID-19 se dostanou do finančních problémů a více než polovina z nich bude potřebovat nebo již potřebuje finanční podporu.

Celkem 47 % organizací uvedlo, že došlo k radikálnímu omezení jejich příjmů, což může vést k platební neschopnosti a nevyplácení mezd - důvodem je propad nebo úplné zastavení příjmů z vlastního sociálního podnikání, propad be finanční podpoře od firem i individuálních dárců. Problémy s cash-flow má 60 % organizací.

Více než 80 % organizací se domnívá, že nebudou schopny v blízké době zajistit nadále poskytování služeb svým klientům. V oblasti práce s dětmi, mládeží a rodinami je to dokonce 95 % organizací - patrně se zde odráží velká nejistota z nemožnosti detailně plánovat budoucí aktivity s ohledem na nejasné rozvolňování restrikcí ve školství.

Výsledky průzkumu jsou k dispozici zde: https://osf.cz/wp-content/uploads/2020/05/Nadace-OSF_pruzkum_COVID-2020.pdf

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: