Dobrovolnictví v době pandemie
25.1.2021
vložil: Zlínský kraj
V reakci na mimořádnou situaci spojenou s bojem proti pandemii nemoci covid-19, kdy vyvstala zvýšená potřeba zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, zpracovalo Ministerstvo vnitra materiál Dobrovolnictví v době pandemie.

Tak jako v mnoha jiných oblastech, i v oblasti dobrovolnictví se během pandemie objevily nové, dosud neřešené a nevyzkoušené, situace, na které ani předem dané předpisy a pravidla mnohdy přímo nereagovaly, a v praxi tak vyvstaly otázky, jak existující pravidla vykládat a aplikovat, či zda není nutné je změnit.

A právě s takovými otázkami se na Ministerstvo vnitra a Ústřední krizový štáb (dále jen „ÚKŠ“) obrátily kraje a neziskové organizace. Ministerstvo vnitra proto cestou ÚKŠ svolalo jednání zainteresovaných subjektů (Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Státní úřad inspekce práce; Úřad vlády – Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Legislativní rada vlády; zástupci nestátních neziskových organizací – Charita Česká Republika, ADRA o.p.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb, z.s,, Národní asociace dobrovolnictví z.s.) s cílem vyslechnout detailně problémy praxe a poskytnout na ně odpovědi a řešení.

Výsledkem jednání je materiál Dobrovolnictví v době pandemie obsahující:

  1. Vymezení pojmů dobrovolník a dobrovolnictví a jejich odlišení od jiných, rovněž využívaných institutů, aby nedocházelo k jejich zaměňování.
  2. Písemné potvrzení stanovisek odpovědných resortů a institucí (MV, MZ, MPSV a SÚIP) důležitých z pohledu výkonu dobrovolnictví v době pandemie.
  3. Shrnutí možností dotační podpory zapojení dobrovolníků do zvládání pandemie.
  4. Vyjádření podpory a ocenění dobrovolníkům za pomoc, kterou poskytují, a výzva odpovědným resortům hledat cesty (právní, finanční), jak zapojení dobrovolníků ještě více podpořit.

Dokument je ke stažení zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/dobrovolnictvi-v-dobe-pandemie-186095/