DobroVID-19
21.4.2020
vložil: Zlínský kraj
DobroVID je nový pomocník pro koordinátory dobrovolníků nebo kohokoli, kdo se třeba i dočasně ocitl v podobné roli.

DobroVID poskytuje koordinátorům dobrovolníků bezplatnou platformu, která má za cíl podpořit „zdravé uchopení“ dobrovolnictví i v této krizové době. Zároveň má za cíl podpořit budování dobrovolnických systémů, které budou bezpečné nejen pro klienty, ale i pro dobrovolníky a budou také udržitelné i pro dobu, kdy opadne prvotní dobrovolnické nadšení.  

DobroVID nabízí pomoc v každé fázi práce s dobrovolníky a při okamžitém řešení problémů a výzev, které „v provozu“ s dobrovolníky vznikají a které je potřeba bezprostředně řešit. 

V neposlední řadě je DobroVID rádcem v péči o sebe samé, aby koordinátoři vydrželi nápor, kterým nyní procházejí. Protože na tom, v jaké kondici se koordinátoři budou udržovat, záleží úspěšnost jejich mise. Když padnou oni, padnou všichni ostatní na ně.

Informace: https://dobrovolnik.cz/co-je-dobrovid-19

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: