Dobro činí „Den dobročinnosti 2023“
14.11.2023
vložil: Zlínský kraj
Pět finalistů z řad menších neziskových organizací ve středu 8. 11. obhajovalo své projekty ve finále dárcovské akce Den dobročinnosti. Záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zástupci za statutární město Zlín,  Krajskou hospodářskou komoru, Nadačního fondu Martiny a Martina Růžičkových, Vsetínskou diakonickou s.r.o., Koma modular a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, reprezentující také menší dárce, v rámci veřejného finále v Baťově institutu za přítomnosti médií přidělilo jednotlivým projektům mezi 20 a 25 tisíci korun na předložené projekty.

Cílem této akce mimo přímé podpory menších neziskovek je prohloubit sounáležitost všech důležitých složek občanské společnosti jako je neziskový sektor, veřejná správa a podnikatelé a zvyšování prestiž neziskových organizací na veřejnosti“ sdělil Dan Žárský předseda ANNOZK z.s., která celou akci organizuje.  

Hostitelem akce byl Zlínský kraj. Neobvyklá forma podpory malých neziskových organizací prostřednictvím Dne dobročinnosti proběhla ve Zlínském kraji již potřetí.

Finalisté během deseti minut, za přítomnosti televize, prezentovali své projekty, které komise donorů zhodnotila a přímo na místě přidělila finanční podporu. Co se týče stránky prezentace projektu, nejvíce zaujala dvojice pracovnic z Letokruhů Vsetín, které představovaly projekt „Hudební nástroje“. V rámci prezentace trefně vtáhly přítomné do zpěvu písně „A já su Synek z Polanky“, právě v Polance je onen stacionář situován.

Poděkování za zdařilý průběh akce patří jak dárcům, tak organizátorům i finalistům. Již teď se můžeme těšit, dle slibu organizátorů, na další ročník Dne dobročinnosti v roce 2024.                  

Ing. Dan Žárský 
předseda Asociace NNO Zlínského kraje z.s. 

ředitel Diakonie ČCE – středisko Vsetín 
člen VV Asociace NNO v České republice 
jednatel Vsetínská diakonická s.r.o.
člen DRD ČCE
člen PS při RV ČR pro NNO

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: