Den dobročinnosti ve Zlínském kraji
20.9.2021
vložil: Zlínský kraj
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) vyhlašuje za podpory Zlínského kraje a Statutárního města Zlín Výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory z programu „Den dobročinnosti“ ve Zlínském kraji

1. Termíny výzvy
Zahájení příjmu žádostí: od 20. 9. 2021 12 hodin.
Ukončení příjmu žádostí: 8. 10. 2021 do 12 hodin.
Termín realizace projektu: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022
2. Výše podpory
Podpora je poskytována maximálně do výše 40 000,- Kč ve formě finančního nebo nefinančního příspěvku na základě rozhodnutí donátorů.
3. Věcné zaměření
Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z programu Den dobročinnosti ve Zlínském kraji (dále také „žádost“) je zaměřená na financování aktivit „malých“ neziskových organizací působících na území Zlínského kraje.
4. Podmínky poskytnutí dotace (podrobněji viz příloha Den dobročinnosti ve Zlínském kraji - manuál)

  •  Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou neziskové organizace s působností na území Zlínského kraje s maximálním počtem 20 zaměstnanců (ne úvazků). Nezisková organizace musí být právnickou osobou registrovanou v příslušném veřejném rejstříku. V žádosti se prokazují platným IČ.
  • O zařazení žádostí mezi 10 finalistů programu „Den dobročinnosti“ rozhodnou donátoři a případně veřejné hlasování na webových stránkách ANNO ZK, které bude přístupné od 18. 10. do 21. 10. 2021 do 12 hodin.
  • Konkrétní výši a způsob podpory určí donátoři programu, v rámci Dne dobročinnosti, který se uskuteční 23. 11. 2021 od 14 hodin (místo bude upřesněno), na základě veřejné prezentace projektových záměrů v maximální délce 10 min.

5. Způsob podání žádosti
Žádost musí být podána prostřednictvím vyplněného formuláře žádosti na odkazu https://www.survio.com/survey/d/A1D4H9R6G2K7U8S5A
nejpozději do 8.10.2021 do 12.00 hod.


Pro zájemce z řad finalistů nabízíme školení zaměřené na „Zvýšení kvality prezentačních dovedností“. Lektor Petr Dubovský, dne 4.11 od 15 hodin, v prostorách ANNO ZK ve Zlínském klubu 204, Tř. T. Bati 204, Zlín.


Kontakt pro doplnění informací: annozk@seznam.cz, tel. tajemnice 724 100 270