Den dobročinnosti 2023 ve Zlínském kraji
14.9.2023
vložil: Zlínský kraj
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) vyhlašuje za podpory Zlínského kraje a Statutárního města Zlín Výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory z programu "Den dobročinnosti 2023" ve Zlínském kraji.

Termíny výzvy
Zahájení příjmu žádostí: od 12. 9. 2023 od 12 hodin.

Ukončení příjmu žádostí: 25. 10. 2023 do 12 hodin.

Prezentace finalistů: 8. 11. 2023 od 15,30 hodin

Termín realizace projektu: od 1. 9. 2023 do 25. 6. 2024

Výše podpory projektu
Podpora může být poskytnuta maximálně do výše 25.000,-Kč ve formě finančního nebo nefinančního příspěvku na základě rozhodnutí donátorů.

Věcné zaměření
Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z programu Den dobročinnosti ve Zlínském kraji (dále také "žádost") je zaměřená na financování aktivit "malých" neziskových organizací působících na území Zlínského kraje.

Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou neziskové organizace s působností na území Zlínského kraje s maximálním počtem 20 zaměstnanců (ne úvazků). Nezisková organizace musí být právnickou osobou registrovanou v příslušném veřejném rejstříku. V žádosti se prokazují platným IČ.

O zařazení žádostí mezi 5 finalistů programu "Den dobročinnosti" rozhodnou donátoři a hlasování v ANNO ZK, které bude proběhne od 30. 10. od 12 hodin do 31. 10. 2023 do 20 hodin.
Konkrétní výši a způsob podpory určí donátoři programu, v rámci Dne dobročinnosti, který se uskuteční 8. 11. 2023 od 15,30 hodin Baťův institut 14/15, budova 15 sál B, na základě veřejné prezentace projektových záměrů v maximální délce 10 min.
 

Způsob podání žádosti
Vyplněný formuláře žádosti, který naleznete na https://www.annozk.cz zašlete na email annozk@seznam.cz. nejpozději do 25.10.2023 do 12.00 hod.

Pro zájemce z řad finalistů nabízíme školení zaměřené na "Zvýšení kvality prezentačních dovedností". Lektor Petr Dubovský. Termín a čas bude určen po vzájemné dohodě se zájemci někdy počátkem listopadu v prostorách ANNO ZK z.s. ve Zlínském klubu 204, Tř. T. Bati 204, Zlín.

Kontakt pro doplnění informací: annozk@seznam.cz, tel. tajemnice 608 621 298

Informace jsou k dispozici zde: Den dobročinnosti :: annozk