DEN DOBROČINNOSTI
6.12.2021
vložil: Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji proběhl 2. listopadu DEN DOBROČINNOSTI

tz: ANNO ZK

Neobvyklá forma podpory malých neziskových organizací prostřednictvím Dne dobročinnosti získala svou konkrétní podobu. Ve čtvrtek 2.12. se ve virtuálním prostoru setkali zástupci Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s., Krajského úřadu, Magistrátu města Zlín, University Tomáše Bati, Krajské hospodářské komory a fi. Remak, a.s  s deseti finalisty z řad malých neziskovek. Ti během deseti minut odprezentovali své projekty, které přímo na místě podpořili  zástupci výše jmenovaných organizací konkrétními finančními částkami. Všichni finalisté získali alespoň malou podporu svých projektů. Mezi projekty, které hodnotitelskou porotu nejvíce zaujaly, patřily: Valašská řemesla do škol spolku Almara, Moderní tvořivé dílny s 3D tiskárnou spolku Jablůnka žije či Lezu jako Adam Ondra (dopadiště na horostěnu) Salesiánského klub mládeže. Jmenovaní si odnesli finanční podporu ve výši přesahující dvacet tisíc. Tomuto vyvrcholení předcházela počátkem září výzva pro malé neziskovky do dvaceti zaměstnanců s možností na jednostránkovém formuláři přihlásit svůj projekt do programu Dne dobročinnosti. Při veřejném hlasování bylo z téměř třiceti přihlášených projektů vybráno deset finalistů. Vytváří se tak základ možné nové tradice, kdy ve spolupráci veřejného sektoru, podnikatelů (někteří finančně podpořili tuto akci prostřednictvím Asociace nestátních neziskových organizací) a neziskovek dochází nejen k podpoře konkrétních neziskových projektů, ale i hlubší vzájemné spolupráci a poznávání se zúčastněných. Kéž by bylo více takových iniciativ.

 

Ing. Dan Žárský 
předseda Asociace NNO Zlínského kraje z.s.