CO JE POTŘEBA VĚDĚT K FUNGOVÁNÍ SPOLKŮ
9.3.2021
vložil: Zlínský kraj
NROS pořádá Kurz pro neziskové organizace o všem co je potřeba vědět k fungování spolků.

CO JE POTŘEBA VĚDĚT K FUNGOVÁNÍ SPOLKŮ na co nezapomínat a co je nového
Termín: 25. 3. 2021
Lektor: JUDr. Lenka Deverová
Kurz pro neziskové organizace o všem co je potřeba vědět k fungování spolků. Kurzem vás provede JUDr. Lenka Deverová, advokátka specializovaná na problematiku spolkového a nadačního práva, spoluautorka řady publikací o právní úpravě právnických osob dle nového občanského zákoníku.

OBSAH KURZU:

Spolky a spolkový rejstřík

 • povinnosti vůči spolkovému rejstříku
 • co dělat, když spolek nezvolil (nejmenoval) členy orgánů
 • co dělat, když spolek zvolil členy orgánů, ale nenechal je zapsat do rejstříku
 • status „neaktivního spolku“
 • Statutární orgán spolku
 • působnost statutárního orgánu
 • vztah předseda-výbor
 • rozhodování a odpovědnost statutárního orgánu
 • Lex covid justice – rozhodování orgánů spolků v době mimořádných opatření do 30.6.2021
 • Novela zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  Evidence skutečných majitelů
  Spolek vzniklý před 1.1.2014

 

 • možnost transformace na ústav
  motivace k transformaci
  postup transformace
  Zrušení a likvidace spolku

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN: Spolky

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:

Akce v rámci Vzdělávacího programu Sdružení NROS a AVPO Servisní

Kurz proběhne 25. 3. 2021

Místo konání: online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení prostřednictvím Microsoft Teams

Časová dotace kurzu: 9.00 – 12.30

Cena 2300 Kč/os

2100 Kč/os neziskové organizace

1680 Kč/os členové AVPO ČR

Odkaz: https://nros.u.mailkit.eu/mc/VCQUVPCI/XWNGDGPBZWFMCEXWMY/LWEMMPLQUV