PORADENSKÉ MÍSTO PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
12.6.2019
vložil: Zlínský kraj

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ Č. 2 MěÚ Otrokovice

V DOBĚ OD 14.00 HOD DO 16.00 HODIN

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ

Ve  II. pololetí roku 2019 je Vám odborný poradce k dispozici:

 

18.07.,01.08.,15.08.,

05.09.,19.09.,03.10.,17.10.,

07.11.,21.11.,05.12., 19.12.

 

Osobní konzultaci si lze domluvit i na následujících kontaktech: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Gahurova 5265, 760 01 Zlín, tel: 575 570 600, 777 005 421;

e-mail: zlin@czp-zk.cz