Bezpečnost dobrovolníků v současné době
15.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Výkon dobrovolnictví spadá pod výjimku z omezení volného pohybu, můžete se tedy za účelem výkonu své činnosti volně pohybovat.

MZ ČR, 8.4.2020

Zapojením se do dobrovolnických aktivit u sebe zvyšujete riziko infekce COVID-19, proto je důležité provádět všechna aktuálně proveditelná protiepidemiologická opatření, která sníží riziko přenosu infekce. Zásadní nutností je používání bariérové ochrany dýchacích cest (úst a nosu) a používání rukavic. Není nutné používat respirátory, je možné používat papírové i doma šité látkové roušky (dále jen látková rouška). Důsledně respektujte nařízená karanténní opatření a další nařízení vlády ČR.

Jak chránit sebe?

Kdy se zapojit:Dobrovolnické aktivity vykonávejte pouze, pokud se cítíte zdrávi a nemáte žádné projevy infekce, zejména dýchacích cest.
Objeví-li se u Vás příznaky onemocnění, v žádném případě nejezděte na místo určení a ihned kontaktujte svého koordinátora.
Na místo určení rovněž nedojíždějte, pokud jste užili lék, který by mohl maskovat příznaky onemocnění, např. paracetamol, ibuprofen či salicyláty (Paralen, Ibalgin, Aspirin apod.)
Cestování:Pro cestování volte nejlépe individuální dopravu: osobní auto, jízdu na kole či chůzi pěšky.
Pokud se nevyhnete cestě MHD, omezte dotýkání se okolních předmětů na minimum.
Je-li to možné, udržujte odstup od ostatních cestujících.


Omezte fyzický kontakt s ostatními na minimum: nepodávejte si ruce, nelíbejte se při potkání,
pečujete-li o dítě, nehlaďte jej po hlavě, je-li to možné, držte se ve vzdálenosti alespoň 1 metru.

Při kontaktu s ostatními:

Při kontaktu s lidmi mimo své nejbližší používejte ústní roušku, alespoň látkovou či papírovou.
Pobýváte-li v místnosti, větrejte otevřenými okny nejméně 1x za hodinu po dobu alespoň 1 minuty.
Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny.
Nedotýkejte se očí, nosu a úst.
Respirační hygiena

Kýchejte a kašlete vždy do jednorázových kapesníků.
Kapesníky ihned po použití odhazujte do uzavíratelného koše.
Nekýchejte do dlaní, v případě potřeby kýchejte či kašlete do rukávu v ohbí lokte.
Co nejdříve proveďte důkladnou hygienu rukou.


Hygiena rukou

Důsledně dodržujte doporučené postupy hygieny rukou.
Myjte se teplou vodou a mýdlem, používejte dezinfekci na bázi alkoholu.
Ruce si myjte po kašlání či kýchání, při manipulaci s potravinami a před jídlem, po příchodu z venku, po použití toalety, po úkonech péče o druhé osoby či po zacházení se zvířaty.


Jak používat roušky?

Jednoduché papírové nebo látkové roušky poskytují částečnou ochranu několik desítek minut, do doby, než působením vlastního dechu zvlhnou (cca 1-2 hodiny). Pak se jejich účinnost snižuje. Mějte proto u sebe ideálně více roušek. Látkové roušky je vhodné ušít ideálně z bavlny, hustě tkané, např. sypkovina, z potahu na polštáře atd.
Rouška by Vám měla zakrývat nos a ústa a měla by pevně přiléhat k obličeji. Při nošení roušky nesahejte na její zevní plochu a nesahejte si na obličej, zejména oči, nos a ústa.
Použitou roušku sundejte z obličeje bez kontaktu s přední zevní plochou a vložte do igelitového sáčku. Sáček uzavřete. Potom si umyjte nebo vydezinfikujte ruce.
Látkové roušky je možné po vyprání a vyžehlení opět použít. Látkovou roušku vyvařte ideálně
na 90 stupňů Celsia po dobu cca 5 minut. Po usušení ji ještě vyžehlete z obou stran.
Pamatujte, že pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou
a častým mytím rukou.

Jak chránit druhé?

Pokud obstaráváte skupinovou péči o děti:

Každý den znovu poučte svěřené děti o hlavních zásadách preventivního chování. Udělejte
z toho něco jako ranní rozcvičku.
Opakovaně během celého dne vyzývejte děti k dodržování respirační hygieny.
Ujistěte se, že na místě, kde působíte, mají všichni dospělí i děti možnost pravidelné hygieny rukou.
Umyvadla určená pro mytí rukou opatřete dávkovačem tekutého mýdla a jednorázovými ručníky. Viditelně umístěte dávkovač dezinfekce na ruce.
Propagujte význam hygieny rukou. Používejte edukační materiály shrnující kroky správné hygieny rukou.
Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte dezinfekčním prostředkem s virucidní účinností.
Vyhněte se sdílení domácích potřeb, jako jsou nádobí, kuchyňské náčiní, ručníky apod.
Pokud obstaráváte individuální péči o děti:

Udržujte co největší fyzický odstup (i když to zní absurdně).
Vyzývejte opakovaně děti k dodržování respirační hygieny.
Propagujte význam hygieny rukou. Používejte edukační materiály shrnující kroky správné hygieny rukou.
Vyhněte se sdílení domácích potřeb, jako jsou nádobí, kuchyňské náčiní, ručníky apod.


Pokud obstaráváte péči o osoby v karanténě:

Zamezte jakémukoliv přímému kontaktu s osobou v karanténě.
V případě zabezpečení nákupu pro osobu v karanténě proveďte předání bez osobního kontaktu, např. po telefonické domluvě zanecháním u dveří. Preferujte bezhotovostní úhradu (např. předáním čísla účtu, elektronická platba kartou, atd).
Pokud budete muset přijmout za nákup hotovost, učiňte tak bez osobního kontaktu: Požádejte osobu o umístění peněz do uzavíratelného sáčku, ze kterého je vyjměte až po 24 hodinách, aby nedošlo k aktivaci případného viru.
V případě venčení domácích zvířat pro osoby v karanténě omezte i kontakt se zvířetem. Není sice známo, že by domácí zvířata COVID-19 přenášela, zamezíte tak ale přenosu jiných patogenů.


Pokud obstaráváte péči o seniory:

Omezte kontakt s osobou na nezbytné minimum, senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva.
Při návštěvě seniora/seniorky důsledně používejte ústní roušku. Při nasazování a sundávání roušky dodržujte doporučený postup.
Pokud budete muset přijmout za nákup hotovost, učiňte tak bez osobního kontaktu: požádejte osobu o umístění peněz do uzavíratelného sáčku, ze kterého je vyjměte až po 24 hodinách, aby nedošlo k aktivaci případného viru.
Pokud budete hotovost seniorovi/seniorce vracet, vždy ho/jí upozorněte, aby po manipulaci s penězi provedl/a důkladnou hygienu rukou. Důsledně dbejte, abyste se před manipulací
s předměty či penězi nedotýkali roušky.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-jako-dobrovolnik/