BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE RP11-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj

Cílem Programu je:

  • Zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.
  • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků – podpora realizace nízkonákladových dopravně inženýrských opatření.
  • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) ve lhůtě:

od 21. 1. 2020 do 28. 2. 2020 do 12:00 hodin.

Podrobné informace včetně příloh naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/rp11-20-besip-zlinskeho-kraje-aktuality-15980.html