Benefiční speciály pořadu Kde domov můj?
18.1.2022
vložil: Zlínský kraj
Jste nezisková organizace, rádi byste prezentovali svou činnosti a ještě k tomu získali finanční podporu? Neváhejte a přihlaste se do speciálních dílů soutěžního pořadu Kde domov můj?

V prvním pololetí roku 2022 odvysílá ČT dva benefiční speciály a jejich účastníkem může být i Vaše organizace.

Podmínka účasti: sestavení tříčlenného týmu, který bude v charitativním dílu za organizaci soutěžit. Dva ze soutěžících musí být propojeni s Vaší organizací (např. zaměstnanec či klient). Třetím soutěžícím musí být známá tvář, ideálně patron organizace, pro kterou tým soutěží.

Podoba soutěže zůstává stejná jako v běžných dílech. Jediná změna je v tom, že všichni tři soutěžící hrají ve prospěch organizace, které připadne celá výhra a výtěžek z dárcovských SMS poslaných diváky během vysílání pořadu. Proto je nezbytné mít zřízenou službu DMS.

Máte-li zájem zúčastnit se benefičního speciálu pořadu Kde domov můj?, přihlaste se do 31.1. 2022. Své přihlášky zasílejte na tereza.sandova@ceskatelevize.cz. Do přihlášky nezapomeňte doplnit:

• Jméno kontaktní osoby a kontaktní údaje (telefon a e-mail).
• Jména tří soutěžících.
• Stručné představení Vaší organizace a aktuální výroční zprávu.

 

Česká televize pravidelně vysílá benefiční speciály, ve kterých propojuje své původní zábavní, dokumentární či publicistické pořady s konkrétními neziskovými organizacemi. Cílem těchto pořadů je posílit informovanost veřejnosti o činnosti dané organizace, o problematice, které se organizace věnuje, a vytvořit možnosti pro finanční podporu organizace formou DMS nebo propagací veřejné sbírky apod.

 

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:
celospolečenská naléhavost a závažnost tématu, účelnost využití získaných finančních prostředků, pokud jde o sbírkovou kampaň, (u nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace), aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
(žadatel dokládá: plán návazných komunikačních aktivit na vysílání pořadu a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
soulad zaměření organizace s programovým zaměřením pořadu a jeho dramaturgií a s aktuální strategií České televize.


V případě dotazů k žádostem o benefiční speciály se žadatelé mohou obracet na manažera charitativních aktivit.