AVPO přináší Vyhodnocení dotazníku COVID 19 – dopady vládních opatření na projekty – dotace
15.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Termín sběru dat: 30. března – 2. dubna 2020 Respondenti: Členské organizace AVPO ČR a držitelé Značky spolehlivosti

Výhodnocení dotazníku je k dispozici na webových stránkách AVPO: https://www.avpo.cz/vyhodnoceni-dotazniku-covid-19-dopady-opatreni-proti-sireni-koronaviru/