Aktualizovaná příručka k zákonu o veřejných sbírkách
4.8.2023
vložil: Zlínský kraj
Ministerstvo vnitra v květnu letošního roku vydalo aktualizovanou příručku k Zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

Aktuální verze příručky řeší problematické pasáže, které v minulosti působily komplikace v aplikační praxi zákona. Jedná se zejména o interpretaci prvního odstavce zákona o veřejných sbírkách, který zmiňuje „předem neurčený okruh přispěvatelů“. 

Na aktuální verzi příručky se podíleli odborníci z pracovní skupiny zřízené při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a pracovní skupiny k veřejným sbírkám při ministerstvu vnitra. 

Aktuální verze příručky je zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra. 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2023 ministerstvo vnitra plánuje v říjnu letošního roku předložit vládě novelu zákona o veřejných sbírkách. 

Zdroj: Aktualizovaná příručka k zákonu o veřejných sbírkách | Vláda ČR (vlada.cz)

Příručka: Prirucka_2023.pdf (vlada.cz)