AKREDITACE DLE ZÁKONA O DOBROVOLNICKÉ SLUŽBĚ
3.8.2021
vložil: Zlínský kraj

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, upozorňuje ty organizace, které chtějí žádat o dotaci na rozvoj dobrovolnické služby z rozpočtu MV, že základní podmínkou je právně platná akreditace na projekt nebo program, na celý rok 2022!

Příjem žádostí nových akreditací, které ještě mohou být předloženy akreditační komisi v září (nelze zaručit že budou schváleny), je stanoven na 20. srpna 2021!

Proces akreditačního řízení se řídí správním řádem.

Uzávěrka žádostí o dotace na rozvoj dobrovolnické služby v souladu se Zásadami vlády ČR o poskytování dotací NNO je stanovena na 30. září 2021 (v té době již musí být právně platné akreditace na rok 2022 - účinnost může být posunutá).