11. ročník osvětové kampaně LÍSKY - Ptáci – žijí tady s námi
2.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Ptactvo po staletí vnímáme jako posly probouzející se přírody a teplých dnů. Přitom patří k jedné z nejohroženějších skupin živočichů, kteří potřebují naši pozornost, starostlivou péči a aktivní ochranu.

S prvním dubnem ve Zlínském kraji již po jedenácté zahajujeme osvětovou kampaň „Ptáci – žijí tady s námi“. LÍSKA a její členské i partnerské organizace, školy a zájmové spolky připravují na dubnové dny rozmanité aktivity, které přispívají k informovanosti, udržení či vytvoření podmínek pro zachování biodiverzity druhů ptactva a jejich populace v blízkosti lidských sídel,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná s tím, že do kampaně se zapojují především střediska ekologické výchovy a volného času, neziskové organizace, školy a muzea.

1. dubna slavíme Mezinárodní den ptactva. Slaví se už více než 100 let. Tradice oslav Dne ptactva sahá až do dob Rakousko-Uherské monarchie. Tradici založil slovenský přírodovědec Oto Herrmann (1835 - 1914).

Jedním z jeho hlavních cílů je obrátit pozornost veřejnosti k nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť.
 

Letošní ročník bude, s ohledem na situaci, bez společných vycházek, exkurzí, besed, výstav či výukových a vzdělávacích programů. Chystáme se inspirovat děti a rodiny k přírodovědným pozorováním, poskytneme náměty na aktivity i rady, jak přilákat ptactvo do zahrady. Vyhlašujeme 3 soutěžní úkoly Kamarádi z ptačí říše.

 

Kampaň je inspirována významnými „ptačími“ dny:

1.     dubna - Mezinárodní den ptactva,

4.     – 5. května - Vítání ptačího zpěvu.

 

Česká společnost ornitologická každoročně od roku 1992 vyhlašuje Ptáka roku. „Posláním této akce je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Letos je ptákem roku jiřička,“ doplnila Iva Koutná

Koordinátorem kampaně je LÍSKA, která připravuje metodické listy, plakáty a materiály pro školy a další zájemce. Odborným garantem je Středisko volného času Klubko ve Starém Městě. Přehled aktivit je zveřejněn na www.liska-evvo.cz  nebo na facebookovém profilu kampaně „Ptáci – žijí tady s námi“, kde se také budou objevovat rady a náměty či zprávy z ptačí říše.

Více o kampani a materiály ke stažení na http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane

Náměty na venkovní aktivity do školní výuky najdete na www.ucimesevenku.cz

Informace k tématu poskytuje Česká ornitologická společnost, na webu http://www.birdlife.cz

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: